Yayın Politikası

Bölüm Politikaları

Makaleler

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Tercümeler

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Tanıtma ve Değerlendirmeler

Bu kısımda yen kitaplar tanıtılır veya muhteva, anlayış, usul ve benzeri bakımlardan değerlendirmelere tabi tutulur.

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Hazine-i Evrak

Editörler
  • Ersin ÖZARSLAN
Seçilmemiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Vefeyât

Seçilmemiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Yayın Sıklığı

Harsiyât, her yıl en az iki sayı, gerektiğinde her sayı birden fazla kısım hâlinde neşrolunur.

 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.

 

Araştırma ve Yayın Etiğine Uygunluk

Harsiyât’a gönderilen makalelerde,  COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için belirlediği Uluslararası Standartlar dikkate alınmalıdır.